Пројектна настава, предузетништво, исходи

У оквиру новог плана и програма за школску 2018/2019. годину велика пажња посвећује се исходима у настави, пројектној настави и предузетништву, као основама за модерно образовање и испуњавање захтева савременог друштва. Сходно томе, 26. септембра одржано је стручно предавање на исту тему. Предавање су припремиле Катарина Диклић, школски педагог и Слађана Радановић, наставник разредне наставе. Учитељи су имали прилике да разјасне нејасноће везане за планирање исхода у оквиру годишњих и месечних планова, као и у оквиру припреме за час, а и да се упознају са пројектном наставом и предузетнишвом у настави.

Слађана Радановић

             Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај