Семинар "Дисхармоничан развој код деце и тешкоће у учењу" 28.8.2017.

Семинар у нашој школи
У нашој школи је у оквиру стручног усавршавања 28. И 29. августа одржан семинар под називом “Дисхармоничан развој код деце и тешкоће у учењу”. Семинар је према речима присутних наставника био веома успешан и омогућио је стицање нових знања везаних за децу са проблемима у развоју.
Реализатори семинара су се потрудили да нам приближе ток сазнајног и моторичког развоја деце, са циљем препознавања и отклањања тешкоћа са којима се суочавају деца са дисхармоничним развојем (дислексија, диграфија, дискалкулија, диспраксија, дисгнозија, тикови, АДХД) и деца са различитим сметњама у развоју, попут аутизма. Важно је да знамо зашто деца не могу да овладају неким вештинама и знањима и да знамо како да им помогнемо. Семинар су реализовали еминентни стручњаци са дугогодишњим искуством - проф. др Светомир Бојанин, неуропсихијатар, др Стеван Несторов, дефектолог и др Виолета Несторов, логопед.
Један од закључака семинара је да је потребна већа флексибилност и ангажованост од стране државе, како би се олакшао животни пут деци са сметњама у развоју и њихова инклузија, која заправо почиње тек након школовања. Такође, кључна је и сарадња родитеља и школе и заједничко изналажење најбољих решења за ту децу.


        Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај