УџбенициСПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ОД I – IV РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
 
1. РАЗРЕД

Сви одабрани уџбеници су издавачке куће ,,ЕДУКА“

СРПСКИ ЈЕЗИК

НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Нови букваруџбеник за први разред основне школе
 
Нови букварнаставни листови за први разред основне школе
 
Бранка Матијевић
Љиљана Вдовић
Ранка Јанаћковић
 
650 – 02 – 00171/2018-07 од 25.4. 2018.
Читанка за први разред основне школе Моња Јовић 650 – 02 – 00171/2018-07 од 25.4. 2018.
 
МАТЕМАТИКА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Математика 1а и 1б – уџбеник за први разред основне школе Љиљана Вдовић
Бранка Матијевић
Ранка Јанаћковић
650-02 – 00193/2018 – 07 од 27.4.2018.
 
СВЕТ ОКО НАС
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Свет око нас 1 – уџбеник за први разред основне школе Ивана Јухас 650 – 02 -  00068/2018 – 07 од 16.4.2018.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка сликовница- музичка култура за први разред основне школе Мирјана Смрекар Станковић
Соња  Цветковић
650-02-00085/2018-07 од 25.4.20218.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК издавачка кућа ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Family and friends-енглески језик за први разред основне школе Susan lannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.
 


2. РАЗРЕД

Сви одабрани уџбеници су издавачке куће ,,ЕДУКА“

СРПСКИ ЈЕЗИК
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
ЧИТАНКА-уџбеник за други разред основне школе Марела  Манојловић
Снежана Бабуновић
650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.
ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ-уџбеник за српски језик за други разред основне школе Моња Јовић
Ивана Јухас
650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.
ЛАТИНИЦА-уџбеник за други разред основне школе Ивана Јухас
Јасмина Игњатовић
650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.
Радна свеска из српског језика-за други разред основне школе Марела Манојловић
Снежана Бабуновић
650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.
 
МАТЕМАТИКА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
МАТЕМАТИКА 2а и 2б- уџбеник за други разред основне школе Весна Дрезгић
Бранкица Ђурић
Ана Икер
Сања Ђекић
650-02-00181/2019-07
Од 10.5.2019.
 
СВЕТ ОКО НАС
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Свет око нас 2а и 2б– уџбеник за други разред основне школе Марела Манојловић
Бранкица Ђурић
650 – 02 -  00176/2019 – 07 од 21.5.2019.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка вртешка– музичка култура за други разред основне школе Мирјана Смрекар Станковић
Соња Цветковић
650 – 02 – 00170/2019 – 07 од 20.5.2019.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК издавач ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Family and Friends, Starter, second edition- енглескијезик за други разред основнешколе Naomi Simmons 650 – 02 – 00026/2018 – 07 од 13.3.2019.
 


3. РАЗРЕД

Сви одабрани уџбеници су издавачке куће ,,ЕДУКА “

СРПСКИ ЈЕЗИК
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
ЧИТАНКА – уџбеник за трећи разред основне школе Моња Јовић
Иван Јовић
650 – 02 – 00507/2019-07 од 17.1. 2020.
ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ - уџбеник за српски језик за трећи разред основне школе Весна Дрезгић
Ана Икер
650 – 02 – 00507/2019-07 од 17.1. 2020.
Радна свеска – Српски језик за трећи разред основне школе Моња Јовић,
Ивана Јухас
650 – 02 – 00507/2019-07 од 17.1. 2020.
 
МАТЕМАТИКА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Математика 3а и 3б – уџбеник за трећи разред основне школе Софија Зарупски
Бошко Влаховић
650-02 – 00602/2019 – 07 од 13.2.2020.
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Природа и друштво 3– уџбеник за трећи разред основне школе Марела Манојловић,
Бранкица Ђурић
650 – 02 -  00505/2019 – 07 од 20.1.2010.
Природа и друштво 3 –  радна свеска за трећи разред основне школе Марела Манојловић,
Бранкица Ђурић
650 – 02 -  00505/2019 – 07 од 20.1.2010.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка слагалица– музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе Мирјана Смрекар Станковић
Соња Цветковић
650 – 02 – 00522/2019 – 07 од 6.2.2020.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК издавач ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Family and Friends 1, second edition- енглески језик за трећи разред основне школе ( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Naomi Simmons 650 – 02 – 00469/2019 – 07 од 27.1.2020.
 


4. РАЗРЕД

Сви одабрани уџбеници су издавачке куће ,,ЕДУКА“

СРПСКИ ЈЕЗИК
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
ЧИТАНКА – уџбеник за четврти разред основне школе Моња Јовић
Нада Тодоров
650 – 02 – 00386/2020-07 од 9.2. 2021.
ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ - уџбеник за српски језик за четврти разред основни школе Ивана Јухас
Јасмина Игњатовић
650 – 02 – 00386/2020-07 од 9.2. 2021.
Радна свеска – Српски језик – уџбеник за четврти разред основне школе Нада Тодоров
Стеванија Кеча
Ивана Јухас
Јасмина Игњатовић
650 – 02 – 00386/2020-07 од 9.2. 2021.
 
МАТЕМАТИКА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Математика 4а и 4б – уџбеник за четврти разред основне школе Софија Зарупски 650-02 – 00305/2020 – 07 од 16.12.2020.
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Природа и друштво 4– уџбеник за четврти разред основне школе Биљана Вдовић
Бранка Матијевић
650 – 02 -  00347/2020 – 07 од 25.1.2021.
Природа и друштво 4–  радна свеска за четврти разред основне школе Биљана Вдовић
Бранка Матијевић
650 – 02 -  00347/2020 – 07 од 25.1.2021.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка култура  4У свету мелодијe и стихова, за четврти разред основне школе Мирјана Смрекар Станковић
Соња Цветковић
650 – 02 – 00216/2020–07 од 13.11.2020.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК издавач  ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Family and Friends 2 - енглески језик за четврти разред основне школе ( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Naomi Simmons 650 – 02 – 00278/2020–07 од 11.12.2020.
 

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ОД V – VIII РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
 


5. РАЗРЕД
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
,,НОВИ ЛОГОС,    Чаролија стварања, читанка  за пети разред основне школе, ћирилица, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
од  27.04.2018.
Језичко благо  граматика за пети разред основне школе Светлана Слијепчевић
Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић                   
650-02-00165/2018-07 од  27.04.2018.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
,,THE ENGLISH BOOK,, Project 2,       
енглески језик за пети разред основне школе уџбенички комплет/уџбеник, радна свеска, аудио ЦД,  Toм Хачинсон,  Род Фрикер
650-02-00045/2018-07 од 27.04.2018.
 
ИСТОРИЈА
,,НОВИ ЛОГОС,,    Историја 5 - уџбеник са одабраним историјским  изворима за пети разред основне школе Др.Душко Лопандић Ивана Петровић
650-02-00174/2018-07 од 24.04.2018.
 
ГЕОГРАФИЈА
,,KLETT,, Географија 5 уџбеник за пети разред основне школе, Винко Ковачевић Мр Сања Топаловић
650-02-00058/2018-07 од 27.04.2018.
 
БИОЛОГИЈА
,,ГЕРУНДИЈУМ,,  Биологија 5 уџбеник за пети разред основне школе, др. Тијана Прибићевић, др. Томка Миљановић, Славица Нинковић
650-02-00102/2018-07 од 27.04.2018.
 
МАТЕМАТИКА
,,KLETT,, Maтематика уџбеник за пети разред основне школе, Небојша, Слађана Димитријевић Икодиновић
Mатематика збирка задатака за пети разред основне школе, Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
650-02-00170/2018-07 од 27.04.2018.
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
,,BIGZ školstvo,, Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе, Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић
650-02-00172/2017-07 од 30.01.2018.
 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
,,ЕДУКА,, Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет, уџбеник, материлај за конструкторско моделовање, Зоран Д. Лапчевић
650-02-00065/2018-07 од 25.04.2018.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ЕДУКА,, Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе, Јован Мрђеновачки
650-02-00081/2018-07 од 27.04.2018.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО,  Музичко 5, за пети разред основне школе, Јасмина Чолић, Мирјана Савов Стојановић
650-02-00204/2018-07 од 27.04.2018.
                              
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
,,КЛЕТТ,, Мagnet neu 1 немачки језик за пети разред основне школе уџбенички комплет/уџбеник, радна свеска, аудио ЦД  Ђорђо Мота, Весна Николовски
650-02-00028/2018-07 од 17.04.2018.
 
 
 
 6. РАЗРЕД
 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - „НОВИ ЛОГОС”
уџбенички комплет:
Чаролија читања ‒Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Језичко благо – Граматика српског језика за шести разред основне школе, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
У потрази за језичким и књижевним благом – Радна свеска за српски језик и књижевност, Наташа Станковић Шошо, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Бошко Сувајџић
650-02-00100/2019-07 од 21.5.2019.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - „THE ENGLISH BOOK”
Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), аутор уџбеника Tom Hutchinson; аутори радне свеске: Tom Hutchinson, Rod Fricker
650-02-00015/2019-07 од 11.4.2019.
 
ИСТОРИЈА
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Данијела Ћирковић
650-02-00479/2019-07 од 4.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА 
KLETT
Географија, уџбеник за шести разред основне школе
Тања Парезановић
650-02-00117/2019-07 од 21.5.2019.

БИОЛОГИЈА
ГЕРУНДИЈУМ
Биологија за шести разред основне школе
Тихомир Лазаревић, мр Весна Миливојевић, др Тијана Прибићевић, др Томка Миљановић
650-02-00051/2019-07 од 21.5.2019.

МАТЕМАТИКА - „KLETT”
Математика, уџбеник за шести разред основне школе; Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
650-02-00120/2019-07 од 10.5.2019.
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; Милош Папић, Далибор Чукљевић
650-02-00057/2019-07 од 9.5.2019.
  
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО 
Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала)
Мирослав Секулић, Зоран Луковић;
аутори комплета материјала: Далибор Чукљевић, Милош Папић
650-02-00111/2019-07 од 20.5.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Сања Филиповић
650-02-00086/2019-07 од 11.4.2019.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА - „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић
650-02-00060/2019-07 од 29.3.2019.
 
ФИЗИКА - „НОВИ ЛОГОС”
Физика , уџбеник са збирком задатака и  лабораторијским вежбама за шести разред основне школе;
Александар Кандић, Горан Попарић
650-02-00108/2019-07 од 21.5.2019.
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
KLETT
Magnet Neu 2, немачки језик за шести разред основне школе друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два компакт диска)
Ђорђо Мота, Весна Николовски
650-02-00084/2019-07 од 4.4.2019.
 
 
 
 7. РАЗРЕД
 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7, за седми разред основне школе, уџбенички комплет, ћирилица  ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Чаролија стварања, Читанка за српски језик и књижевност за седми разред основне школе Наташа Станковић Шошо
Бошко Сувајџић
 
Језичко благо
Граматика за седми разред основне школе
Светлана Слијепчевић Бјеливук
Наташа Станковић Шошо
Бошко Сувајџић
650-02-00591/2019-07 од 28.1.2020.
У потрази за језичким и књижевним благом,
Радна свеска за српски језик и књижевност за седми разред основне школе
Наташа Станковић Шошо
Светлана Слијепчевић Бјеливук
Бошко Сувајџић
 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ,,ТHE ENGLISH BOOK’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Project 4, Serbian edition,
Eнглески језик за седми разред основне школе,
седма година учења, уџбенички комплет, уџбеник и радна свеска
Tom Hutchinson 650 – 02 -  00503/2019 – 07 од 4.2.2020.
 
ИСТОРИЈА  ,,ГЕРУНДИЈУМ’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Историја 7,
Уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Александар Растовић
Др Предраг М. Вајагић
Бранка Бечановић
Бојана Лазаревић
650 – 02 – 00554/2019 – 07 oд 24.2.2020.
 
ГЕОГРАФИЈА ,,KLETT’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе Тања Плазинић 650 – 02 – 00620/2019-07 од 28.2. 2020.
 
БИОЛОГИЈА ,,ГЕРУНДИЈУМ’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Биологија 7,
За седми разред основне школе
Весна Миливојевић
Томка Миљановић
Тихомир Лазаревић
Тијана Прибићевић
650 – 02 – 00553/2019-07
од 13.2.2020.
 
МАТЕМАТИКА ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Математика 7,
Уџбеник са збирком задатака за седми разред основне школе
Оливера Тодоровић 650 – 02 -  00331/2020 – 07 од 28.1.2021.
 
ФИЗИКА ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Физика 7,
уџбеник за седми разред основне школе
Милена Богдановић
Александар Кандић
Горан Попaрић
650-02-00578/2019-07 од 5.2.2020.
Физика 7,
збирка задатака за седми разред основне школе
Братислав Јовановић
Срђан Зрнић
 
 
ХЕМИЈА ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Хемија 7,
Уџбеник за седми разред основне школе
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
 
650 – 02 – 00579/2019 – 07 од 4.2.2020.
Хемија 7,
Лабораторијске вежбе са задацима са седми разред основне школе
   
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Информатика и рачунарство,
За седми разред основне школе
Милош Папић
Далибор Чукљевић
650-02-00363/2019-07 од 16.12.2019.
  
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Техника и технологија,
За седми разред основне школе;
Уџбенички комплет-уџбеник и комплет материјала.
Аутори уџбеника
Зоран Луковић
Раде Марковић
 
Аутори комплета материјала
Далибор Чукљевић
Милош Папић
650-02-00200/2020-07 од 10.11.2020.
 
ЛИКОВНА  КУЛТУРА  ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Ликовна култура 7,уџбеник за седми разред основне школе Катарина Трифуновић 650 – 02 – 00357/2019– 07 од 18.11.2019.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе Јасмина Чолић
Маријана Савов Стојановић
650-02-00403/2019-07 од 12.12.2019.
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  ,,КLETT’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Magnet neu 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења,уџбенички комплет , уџбеник и радна свеска. Ђорђо Мота
Весна Николовски
650-02 – 00528/2019 – 07 од 30.12.2019.
  
 
 
8. РАЗРЕД
 
СРПСКИ ЈЕЗИК  ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Чаролија стварања,читанка за осми разред основне школе Наташа Станковић Шошо
Бошко Сувајџић
650-02-00260/2020-07 од 16.12.2020.
Језичко благо, Граматика српског језика за осми разред основне школе Светлана Слијепчевић Бјеливук,
Наташа Станковић Шошо
Бошко Сувајџић
 
У потрази за језичким и књижевним благом, Радна свеска за српски језик и књижевност за осми разред основне школе Наташа Станковић Шошо
Светлана Слијепчевић Бјеливук
Бошко Сувајџић
 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ,,ТHE ENGLISH BOOK’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Project 5,
Serbian edition,
Енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења;
 уџбенички комплет-уџбеник и радна свеска
Тom Hutchinson 650-02-00338/2020-07 од 5.1.2021.
 
ИСТОРИЈА ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима  за осми разред основне школе  
Весна Димитријевић
 
650-02-00313/2020-07 од 11.2.2021.
 
ГЕОГРАФИЈА ,,KLETT’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе  
Тања Плазинић
650-02-00258/2020-07 од 1.2.2021.
 
БИОЛОГИЈА ,,ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе Ана Пауновић
Маја Срдић
Тамара Бајчета
650-02-00383/2020-07 од 28.1.2021.
 
МАТЕМАТИКА ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Математика 8, уџбеник са збирком задатака за осми разред основне школе; Оливера Тодоровић,
Верица Марковић
650-02-00390/2020-07 од 24.2.2021
 
ФИЗИКА ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Физика 8, уџбеник са збирком задатака и лабораториским вежбама за осми разред основне школе Душан Поповић
Милена Богдановић
Александар Кандић
650-02-00254/2020-07 од 20.11.2020.
Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе, уџбенички комплет
 
   
 
ХЕМИЈА ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе Татјана Недељковић 650-02-00273/2020-07 од 11.12.2020.
Хемија 8, лабораторијске вежбе са збирком  задатака за осми разред основне школе; уџбенички комплет    
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе Милош Папић,
Далибор Чукљевић
650-02-00099/2020-07 од 4.9.2020.
 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  ,,ЕДУКА’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет-уџбеник и матријал за конструкторско обликовање. Зоран  Д. Лапчевић  
650-02-00191/2020-07 од 13.11.2020.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Ликовна култура 8,
Уџбеник за осми разред основне школе
Катарина Трифуновић 650-02-00100/2020-07 од 4.9.2020.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА  ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе Јасмина Чолић
Александра Хаџи-Ђорђевић
650-02-00171/2020-07 од 26.10.2020.
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ,,КЛЕТТ’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Маgnet neu 4,
Немачки јазик за осми разред основне школе,други страни језик,четврта година учења, уџбенички комплет-uџбеник и радна свеска
Ђорђо Мота
Весна Николовски
650-02-00251/2020-07 од 9.12.2020.
 
 
 
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај