УџбенициУЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. године (НОВО !!!)
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
,,ЕДУКА,
Српски језик 1 за први разред основне школе уџбенички комплет. ћирилица
Нови буквар - уџбеник за први разред основне школе    
Нови буквар - наставни листови за први разред основне школе    
Бранка Матијевић, Љиљана Видовић , Ранка Јанаћковић
Читанка за први  разред основне школе
Моња Јовић, мр Иван Јовић
решење: 650-02-00171/2018-07 од 25.04.2018
 
МАТЕМАТИКА                                     
,,ЕДУКА,
Математика 1а и Математика  1б,
уџбеник за први за први разред основне школе, ћирилица                         ,
Ивана Јухас                                                                        
решење: 650-02-00164/2018-07 од 27.04 .2018                                                   
 
СВЕТ ОКО НАС
,,ЕДУКА,
Свет око нас 1, уџбеник за први за први разред основне школе, ћирилица
Ивана Јухас         
решење: 650-02-00068/2018-07 од 16.04.2018
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
,,DATA STATUS,, Smart junior 1,
енглски језик за први за први разред основне школе 
уџбеник са електронским додатком   
Х. Мичел                 
решење: 650-02-00051/2017-07 од 26.04.2018

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
 
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Читанка за други разред основне школе. Аутори: Марела Манојловић и Снежана Бабуновић. 690 дин
Уџбеник Латиница откривалица за други разред основне школе. Аутори: Зора Милошевић. 578 дин
Језичке поуке за други разред основне школе. Аутори: Мр Љубица Прћић. 520 дин
Радна свеска – Српски језик за други разред основне школе. Аутори: Марела Манојловић и Снежана Бабуновић. 520 дин
 
МАТЕМАТИКА
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Математика 2 (2а и 2б) за други разред основне школе. Аутори: Светлана Јоксимовић. 1220 дин
 
СВЕТ ОКО НАС
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Свет око нас (2а и 2б) за други разред основне школе. Аутори: Марела Манојловић и Бранкица Вељковић. 1380 дин
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са ЦД-ом Музичка вртешка за други разред основне школе. Аутори: Мирјана Смрекар Станковић и Соња Цветковић. 590 дин
 
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Чувари природе, уџбеник за други разред основне школе. Аутори: Луција Рогановић и Милева Топаловић. 480 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„Family and Friends Starter Class Book”, енглески језик за други разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом Аутори: Naomi Simmons 820 дин
„Family and Friends Starter Workbook”, енглески језик за други разред основне школе, радна свеска Аутори: Naomi Simmons 670 дин
 
 
ЦЕНА КОМПЛЕТА 7468 динара.
УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Водено огледало – Читанка за трећи разред основне школе. Аутори: Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић. 690 дин
Жубор речи – Поуке о језику за трећи разред основне школе. Аутори: Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић. 690 дин
Радна свеска – Српски језик за трећи разред основне школе. Аутори: Др Нада Тодоров и Софија Зарупски. 520 дин
 
МАТЕМАТИКА
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Математика за трећи разред основне школе (3а и 3б). Аутори: Светлана Јоксимовић и Бошко Влаховић. 1380 дин
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Природа и друштво (3а и 3б) за трећи разред основне школе. Аутори: Вера Матановић, Бошко Влаховић, Светлана Јоксимовић и Милуника Ђурђевић. 1380 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Family and Friends 1 Class Book”, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом Аутор: Naomi Simmons 870 дин
Family and Friends 1 Workbook”, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска Аутор: Naomi Simmons 720 дин
 
 
ЦЕНА КОМПЛЕТА: 6.250

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Трешња у цвету – Читанка за четврти разред основне школе. Аутори: Др Нада Тодоров, Соња Цветковић и Миодраг Плавшић 690 дин
Поуке о језику за четврти разред основне школе. Аутори: Милован Б. Цветковић и др Борислав Првуловић 520 дин
Радна свеска – Српски језик за четврти разред основне школе. Аутори: Др Нада Тодоров и Софија Зарупски 520 дин
 
 
МАТЕМАТИКА
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе (4а и 4б). Аутори: Светлана Јоксимовић 1380 дин
 
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе. Аутори: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић. 690 дин
Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе. Аутори: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић. 690 дин
 
 
MУЗИЧКА КУЛТУРА­
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са ЦД-ом У свету мелодија и стихова, музичка култура за четврти разред основне школе. Аутори: Мирјана Смрекар Станковић и Милован Б. Цветковић. 590 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом Аутор: Naomi Simmons 870 дин
Family and Friends 2 Workbook”, eнглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска Аутори: Naomi Simmons 720 дин
 
ЦЕНА КОМПЛЕТА: 6670 динара
УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. године (НОВО !!!)
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
,,НОВИ ЛОГОС,    Чаролија стварања, читанка  за пети разред основне школе, ћирилица, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
од  27.04.2018.
Језичко благо  граматика за пети разред основне школе Светлана Слијепчевић
Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић                   
решење: 650-02-00165/2018-07 од  27.04.2018.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
,,THE ENGLISH BOOK,, Project 2,       
енглески језик за пети разред основне школе уџбенички комплет/уџбеник, радна свеска, аудио ЦД,  Toм Хачинсон,  Род Фрикер
решење: 650-02-00045/2018-07 од 27.04.2018.
 
ИСТОРИЈА
,,НОВИ ЛОГОС,,    Историја 5 - уџбеник са одабраним историјским  изворима за пети разред основне школе Др.Душко Лопандић Ивана Петровић
решење: 650-02-00174/2018-07 од 24.04.2018.
 
ГЕОГРАФИЈА
,,KLETT,, Географија 5 уџбеник за пети разред основне школе, Винко Ковачевић Мр Сања Топаловић
решење: 650-02-00058/2018-07 од 27.04.2018.
 
БИОЛОГИЈА
,,ГЕРУНДИЈУМ,,  Биологија 5 уџбеник за пети разред основне школе, др. Тијана Прибићевић, др. Томка Миљановић, Славица Нинковић
решење: 650-02-00102/2018-07 од 27.04.2018.
 
МАТЕМАТИКА
,,KLETT,, Maтематика уџбеник за пети разред основне школе, Небојша, Слађана Димитријевић Икодиновић
Mатематика збирка задатака за пети разред основне школе, Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
решење: 650-02-00170/2018-07 од 27.04.2018.
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
,,BIGZ školstvo,, Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе, Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић
решење: 650-02-00172/2017-07 од 30.01.2018.
 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
,,ЕДУКА,, Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет, уџбеник, материлај за конструкторско моделовање, Зоран Д. Лапчевић
решење: 650-02-00065/2018-07 од 25.04.2018.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ЈП,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ,, Ликовна култура, уџбеник за пети разред основне школе, Коста Богдановић, Рајка Бошковић
решење: 650-02-00105/2018-07 од 27.04.2018.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
,,НАША КУЋА ЗНАЊА,, Музичко 5, за пети разред основне школе, Јасмина Чолић, Мирјана Савов Стојановић
решење: 650-02-00204/2018-07 од 27.04.2018.
                              
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
,,КЛЕТТ,, Мagnet neu 1 немачки језик за пети разред основне школе уџбенички комплет/уџбеник, радна свеска, аудио ЦД  Ђорђо Мота, Весна Николовски
решење: 650-02-00028/2018-07 од 17.04.2018.

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЛЕТТ
„Маштарија речи”, читанка за шести разред основне школе. Аутор: Наташа Станковић Шошо . 840 дин
„Граматика 6”, српски језик за шести разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар. 620 дин
„Радна свеска уз Граматику 6”, српски језик за шести разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар. 265 дин
„Радна свеска уз Читанку 6”, српски језик за шести разред основне школе. Аутори: Наташа Станковић Шошо. 265 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- НОВИ ЛОГОС
„English Plus 2 Student’s book”, eнглески језик за шести разред основне школе, уџбеник. Аутори: Ben Wetz, James Styring, Nicholas Tims. 1090 дин
„English Plus 2 Workbook”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска и ЦД. Аутори: Janet Hardy-Gould, Kate Mellersh. 600 дин
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА – ЕДУКА
Ликовна култура за шести разред основне школе. Аутор: Јован Мрђеновачки. 680 дин
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА - ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
МУЗИЧКА КУЛТУРА 6 - уџбеник са електронским аудио додатком за шести разред основне школе. Аутори: Гордана Стојановић, Милица Рајчевић. 592,9 дин
 
ИСТОРИЈА – КЛЕТТ
„Историја 6”, уџбеник за шести разред основне школе. Аутори: Ђорђе Бубало, Бранка Бечановић. 850 дин
 
ГЕОГРАФИЈА – КЛЕТТ
„Географија 6”, уџбеник за шести разред основне школе . Аутори: Винко Ковачевић, Сања Топаловић. 860 дин
 
МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ
Збирка задатака из математике 6 за 6. разред основне школе, на три нивоа . Аутори: др Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић.  638 дин
 
ФИЗИКАНОВИ ЛОГОС
„Физика 6”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред основне школе. Аутори: Александар Кандић, Горан Попарић. 910 дин
 
БИОЛОГИЈА – БИГЗ
Биологија 6, уџбеник. Аутори: Наталија Букуров, Јасна Радосављевић, Тања Станојевић. 800 дин
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – КЛЕТТ
„Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе. Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић. 780 дин
„Техничко и информатичко образовање 6”, материјали за конструкторско моделовање за шести разред основне школе. Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић . 750 дин
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – КЛЕТТ
„Wir 2”, немачки језик за 6. разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦД. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 860 дин
Wir 2”, немачки језик за шести разред основне школе, радна свеска за другу годину учења. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 610 дин
   
ЦЕНА КОМПЛЕТА: 12.011,00 динара
УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЛЕТТ
„Ризница речи”. Аутор: Наташа Станковић Шошо. 840 дин
„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар. 620 дин
Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик за седми разред основне школе. Аутори: Весна Ломпар, Наташа Станковић Шошо. 530 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- НОВИ ЛОГОС
„English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник. Аутори: Ben Wetz, Diana Pye. 1090 дин
English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска и ЦД. Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring. 600 дин
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА – ЕДУКА
Ликовна култура за седми разред основне школе. Аутори: Зоран Игњатовић и Драган Ђорђевић. 680 дин
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС
„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан. 710 дин
 
ИСТОРИЈА – КЛЕТТ
„Историја 7”, уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Бранка Бечановић, Јелена Јеврић, Звездана Петровић. 850 дин
 
ГЕОГРАФИЈА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Уџбеник за седми разред основне школе. Аутор: Милутин Тадић. 759 дин
 
МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ
Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе. Аутори: др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Наташа А. Бaбачев. 638 дин
 
ФИЗИКА – НОВИ ЛОГОС
„Физика 7”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за седми разред основне школе. Аутори: Душко Латас, Антун Балаж . 910 дин
 
БИОЛОГИЈА – БИГЗ
Биологија 7, уџбеник. Аутори: Наталија Букуров, Калина Младеновић Пауновић. 800 дин
Биологија 7, радна свеска. Аутори: Гордана Вукобратовић, Неда Радисављевић. 550 дин
 
ХЕМИЈА - КЛЕТ
„Хемија 7”, уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Ивана Вуковић, Аника Влајић. 750 дин
„Хемија 7”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за седми разред основне школе. Аутори: Ивана Вуковић, Аника Влајић. 560 дин
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ЕДУКА
Техничко и информатичко образовање уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Др Драган Голубовић. 790 дин
Материјал за конструкторско обликовање за 7. разред - уџбенички материјал Техничко и информатичко образовање - Конструктор УК7, ОК7 - механизам и машине за 7. разред основне школе, са упутством за коришћење збирке материјала. Аутори: Др Драган Голубовић и Небојша Голубовић. 998 дин
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – КЛЕТТ
„Wir 3”, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења и ЦД Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 860 дин
„Wir 3”, немачки језик за седми разред основне школе, радна свеска за трећу годину учења. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 610 дин
  
ЦЕНА КОМПЛЕТА: 14.145,00 динара
УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. године
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЛЕТТ
„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе. Аутори: Зорица Несторовић, Златко Грушановић. 840 дин
„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар. 620 дин
„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе. Аутори: Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић. 530 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- НОВИ ЛОГОС
„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник. Аутори: Ben Wetz, Diana Pye. 1090 дин
„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД. Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring. 600 дин
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА – ЕДУКА
Ликовна култура за осми разред основне школе. Аутори: Драган Ђорђевић и Зоран Игњатовић. 680 дин
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
МУЗИЧКА КУЛТУРА - уџбеник са електронским аудио додатком за осми разред основне школе. Аутори: Гордана Стојановић, Милица Рајчевић. 639,1 дин
 
ИСТОРИЈА – КЛЕТТ
„Историја”, уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић. 850 дин
 
ГЕОГРАФИЈА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
ГЕОГРАФИЈА - уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе. Аутори: Србољуб Стаменковић, Драгица Гатари. 759 дин
 
МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе . Аутори: др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Веселинка Љ. Милетић. 616 дин
 
ФИЗИКА – НОВИ ЛОГОС
„Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе.  Аутори: Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић. 940 дин
 
БИОЛОГИЈА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
БИОЛОГИЈА - уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић. 827,2 дин
 
ХЕМИЈА - КЛЕТ
„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Даринка Раденковић, Милош Раденковић. 750 дин
„Хемија 8”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за осми разред основне школе. Аутори: Даринка Раденковић, Милош Раденковић. 560 дин
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ИНФОТЕХНИКА
Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе. Аутор: Зоран Ферина. 660 дин
Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе . Аутор: Зоран Ферина. 990 дин
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – КЛЕТТ
1.„Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 860 дин
2.„Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 610 дин
  
ЦЕНА КОМПЛЕТА: 13.421,30 динараПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај