УџбенициУЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2017/2018. године
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
 
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
 
Нови Буквар са наставним листовима за први разред основне школе. Аутори: Бранка Матијевић, Љиљана Вдовић и Ранка Јанаћковић. 690 дин
Читанка за први разред основне школе. Аутори: Моња Јовић и Иван Јовић. 690 дин
Радна свеска уз Буквар и Читанку за први разред основне школе. Аутор: Ивана Јухас.  490 дин
Читалица – писалица, вежбанка за српски језик за први разред основне школе. Аутори: Татјана Ковачевић. 615 дин
 
MATEMATIKA
 
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
 
Уџбеник са радним листовима Математика 1а и Математика 1б за први разред основне школе Аутор: Ивана Јухас. 1380 дин
Мудрица – Математика 1, збирка задатака за први разред основне школе Аутори: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић. 354 дин
 
СВЕТ ОКО НАС
ИЗДАВАЧКА КУЋАЕДУКА
Уџбеник са радним листовима Свет око нас (1а и 1б) за први разред основне школе. Аутор: Ивана Јухас. 1380 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Family and Friends Foundation Class Book”, eнглески језик за први разред основне школе, уџбеник Аутори: Susan Iannuzzi 660 дин
Family and Friends Foundation Workbook”, енглески језик за први разред основне школе, радна свеска и ЦД Аутори: Susan Iannuzzi 520 дин
 
ЦЕНА КОМПЛЕТА 6779 динара.
УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2017/2018. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
 
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Читанка за други разред основне школе. Аутори: Марела Манојловић и Снежана Бабуновић. 690 дин
Уџбеник Латиница откривалица за други разред основне школе. Аутори: Зора Милошевић. 578 дин
Језичке поуке за други разред основне школе. Аутори: Мр Љубица Прћић. 520 дин
Радна свеска – Српски језик за други разред основне школе. Аутори: Марела Манојловић и Снежана Бабуновић. 520 дин
 
МАТЕМАТИКА
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Математика 2 (2а и 2б) за други разред основне школе. Аутори: Светлана Јоксимовић. 1220 дин
 
СВЕТ ОКО НАС
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Свет око нас (2а и 2б) за други разред основне школе. Аутори: Марела Манојловић и Бранкица Вељковић. 1380 дин
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са ЦД-ом Музичка вртешка за други разред основне школе. Аутори: Мирјана Смрекар Станковић и Соња Цветковић. 590 дин
 
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Чувари природе, уџбеник за други разред основне школе. Аутори: Луција Рогановић и Милева Топаловић. 480 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„Family and Friends Starter Class Book”, енглески језик за други разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом Аутори: Naomi Simmons 820 дин
„Family and Friends Starter Workbook”, енглески језик за други разред основне школе, радна свеска Аутори: Naomi Simmons 670 дин
 
 
ЦЕНА КОМПЛЕТА 7468 динара.
УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2017/2018. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Водено огледало – Читанка за трећи разред основне школе. Аутори: Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић. 690 дин
Жубор речи – Поуке о језику за трећи разред основне школе. Аутори: Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић. 690 дин
Радна свеска – Српски језик за трећи разред основне школе. Аутори: Др Нада Тодоров и Софија Зарупски. 520 дин
 
МАТЕМАТИКА
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Математика за трећи разред основне школе (3а и 3б). Аутори: Светлана Јоксимовић и Бошко Влаховић. 1380 дин
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Природа и друштво (3а и 3б) за трећи разред основне школе. Аутори: Вера Матановић, Бошко Влаховић, Светлана Јоксимовић и Милуника Ђурђевић. 1380 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Family and Friends 1 Class Book”, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом Аутор: Naomi Simmons 870 дин
Family and Friends 1 Workbook”, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска Аутор: Naomi Simmons 720 дин
 
 
ЦЕНА КОМПЛЕТА: 6.250

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2017/2018. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Трешња у цвету – Читанка за четврти разред основне школе. Аутори: Др Нада Тодоров, Соња Цветковић и Миодраг Плавшић 690 дин
Поуке о језику за четврти разред основне школе. Аутори: Милован Б. Цветковић и др Борислав Првуловић 520 дин
Радна свеска – Српски језик за четврти разред основне школе. Аутори: Др Нада Тодоров и Софија Зарупски 520 дин
 
 
МАТЕМАТИКА
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе (4а и 4б). Аутори: Светлана Јоксимовић 1380 дин
 
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе. Аутори: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић. 690 дин
Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе. Аутори: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић. 690 дин
 
 
MУЗИЧКА КУЛТУРА­
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са ЦД-ом У свету мелодија и стихова, музичка култура за четврти разред основне школе. Аутори: Мирјана Смрекар Станковић и Милован Б. Цветковић. 590 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом Аутор: Naomi Simmons 870 дин
Family and Friends 2 Workbook”, eнглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска Аутори: Naomi Simmons 720 дин
 
ЦЕНА КОМПЛЕТА: 6670 динара
УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2017/2018. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЛЕТТ
„Чаролија речи”, читанка за пети разред основне школе. Аутор: Наташа Станковић-Шошо 840 дин
„Граматика 5”, српски језик за пети разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар 620 дин
„Српски језик 5”, радна свеска уз уџбенички комплет за пети разред основне школе. Аутори: Весна Ломпар, Наташа Станковић Шошо. 530 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- НОВИ ЛОГОС
„English Plus 1 Student’s book”, eнглески језик за пети разред основне школе, уџбеник. Аутор: Ben Wetz, Diana Pye. 1090 дин
„English Plus 1 Workbook”, eнглески језик за пети разред основне школе, радна свеска и ЦД. Аутор: Janet Hardy-Gould. 600 дин


ЛИКОВНА КУЛТУРА - ЕДУКА
Ликовна култура за пети разред основне школе. Аутор: Јован Мрђеновачки. 680 дин
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА - ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
МУЗИЧКА КУЛТУРА 5 - уџбеник са електронским аудио додатком за пети разред основне школе. Аутори: Гордана Стојановић, Милица Рајчевић. 592,9 дин
 
ИСТОРИЈА - КЛЕТТ
„Историја 5”, уџбеник за пети разред основне школе. Аутор: Бранка Бечановић. 850 дин
 
ГЕОГРАФИЈА - КЛЕТТ
„Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе Аутори. Винко Ковачевић, Сања Топалови.ћ 860 дин
 
МАТЕМАТИКА - ГЕРУНДИЈУМ
Збирка задатака из математике за 5. разред основне школе, на три нивоа. Аутори: др Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић. 638 дин
 
БИОЛОГИЈА - БИГЗ
Биологија 5, уџбеник. Аутори: Весна Сурчински Миковиловић, Тања Станојевић. 800 дин
Биологија 5, радна свеска. Аутори: Весна Сурчински Миковиловић, Тања Станојевић. 550 дин
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - КЛЕТТ
„Техничко и информатичко образовање 5”, уџбеник за пети разред основне школе. Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић. 780 дин
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК - КЛЕТТ
„Wir 1”, немачки језик за 5. разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и ЦД Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 860 дин
Wir 1”, немачки језик за пети разред основне школе, радна свеска за прву годину учења. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 610 дин
 
ЦЕНА КОМПЛЕТА: 10.900,90 динара

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2017/2018. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЛЕТТ
„Маштарија речи”, читанка за шести разред основне школе. Аутор: Наташа Станковић Шошо . 840 дин
„Граматика 6”, српски језик за шести разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар. 620 дин
„Радна свеска уз Граматику 6”, српски језик за шести разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар. 265 дин
„Радна свеска уз Читанку 6”, српски језик за шести разред основне школе. Аутори: Наташа Станковић Шошо. 265 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- НОВИ ЛОГОС
„English Plus 2 Student’s book”, eнглески језик за шести разред основне школе, уџбеник. Аутори: Ben Wetz, James Styring, Nicholas Tims. 1090 дин
„English Plus 2 Workbook”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска и ЦД. Аутори: Janet Hardy-Gould, Kate Mellersh. 600 дин
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА – ЕДУКА
Ликовна култура за шести разред основне школе. Аутор: Јован Мрђеновачки. 680 дин
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА - ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
МУЗИЧКА КУЛТУРА 6 - уџбеник са електронским аудио додатком за шести разред основне школе. Аутори: Гордана Стојановић, Милица Рајчевић. 592,9 дин
 
ИСТОРИЈА – КЛЕТТ
„Историја 6”, уџбеник за шести разред основне школе. Аутори: Ђорђе Бубало, Бранка Бечановић. 850 дин
 
ГЕОГРАФИЈА – КЛЕТТ
„Географија 6”, уџбеник за шести разред основне школе . Аутори: Винко Ковачевић, Сања Топаловић. 860 дин
 
МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ
Збирка задатака из математике 6 за 6. разред основне школе, на три нивоа . Аутори: др Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић.  638 дин
 
ФИЗИКАНОВИ ЛОГОС
„Физика 6”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред основне школе. Аутори: Александар Кандић, Горан Попарић. 910 дин
 
БИОЛОГИЈА – БИГЗ
Биологија 6, уџбеник. Аутори: Наталија Букуров, Јасна Радосављевић, Тања Станојевић. 800 дин
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – КЛЕТТ
„Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе. Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић. 780 дин
„Техничко и информатичко образовање 6”, материјали за конструкторско моделовање за шести разред основне школе. Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић . 750 дин
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – КЛЕТТ
„Wir 2”, немачки језик за 6. разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦД. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 860 дин
Wir 2”, немачки језик за шести разред основне школе, радна свеска за другу годину учења. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 610 дин
   
ЦЕНА КОМПЛЕТА: 12.011,00 динара
УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2017/2018. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЛЕТТ
„Ризница речи”. Аутор: Наташа Станковић Шошо. 840 дин
„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар. 620 дин
Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик за седми разред основне школе. Аутори: Весна Ломпар, Наташа Станковић Шошо. 530 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- НОВИ ЛОГОС
„English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник. Аутори: Ben Wetz, Diana Pye. 1090 дин
English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска и ЦД. Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring. 600 дин
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА – ЕДУКА
Ликовна култура за седми разред основне школе. Аутори: Зоран Игњатовић и Драган Ђорђевић. 680 дин
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС
„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан. 710 дин
 
ИСТОРИЈА – КЛЕТТ
„Историја 7”, уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Бранка Бечановић, Јелена Јеврић, Звездана Петровић. 850 дин
 
ГЕОГРАФИЈА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Уџбеник за седми разред основне школе. Аутор: Милутин Тадић. 759 дин
 
МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ
Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе. Аутори: др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Наташа А. Бaбачев. 638 дин
 
ФИЗИКА – НОВИ ЛОГОС
„Физика 7”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за седми разред основне школе. Аутори: Душко Латас, Антун Балаж . 910 дин
 
БИОЛОГИЈА – БИГЗ
Биологија 7, уџбеник. Аутори: Наталија Букуров, Калина Младеновић Пауновић. 800 дин
Биологија 7, радна свеска. Аутори: Гордана Вукобратовић, Неда Радисављевић. 550 дин
 
ХЕМИЈА - КЛЕТ
„Хемија 7”, уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Ивана Вуковић, Аника Влајић. 750 дин
„Хемија 7”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за седми разред основне школе. Аутори: Ивана Вуковић, Аника Влајић. 560 дин
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ЕДУКА
Техничко и информатичко образовање уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Др Драган Голубовић. 790 дин
Материјал за конструкторско обликовање за 7. разред - уџбенички материјал Техничко и информатичко образовање - Конструктор УК7, ОК7 - механизам и машине за 7. разред основне школе, са упутством за коришћење збирке материјала. Аутори: Др Драган Голубовић и Небојша Голубовић. 998 дин
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – КЛЕТТ
„Wir 3”, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења и ЦД Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 860 дин
„Wir 3”, немачки језик за седми разред основне школе, радна свеска за трећу годину учења. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 610 дин
  
ЦЕНА КОМПЛЕТА: 14.145,00 динара
УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2017/2018. године
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЛЕТТ
„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе. Аутори: Зорица Несторовић, Златко Грушановић. 840 дин
„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар. 620 дин
„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе. Аутори: Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић. 530 дин
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- НОВИ ЛОГОС
„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник. Аутори: Ben Wetz, Diana Pye. 1090 дин
„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД. Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring. 600 дин
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА – ЕДУКА
Ликовна култура за осми разред основне школе. Аутори: Драган Ђорђевић и Зоран Игњатовић. 680 дин
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
МУЗИЧКА КУЛТУРА - уџбеник са електронским аудио додатком за осми разред основне школе. Аутори: Гордана Стојановић, Милица Рајчевић. 639,1 дин
 
ИСТОРИЈА – КЛЕТТ
„Историја”, уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић. 850 дин
 
ГЕОГРАФИЈА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
ГЕОГРАФИЈА - уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе. Аутори: Србољуб Стаменковић, Драгица Гатари. 759 дин
 
МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе . Аутори: др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Веселинка Љ. Милетић. 616 дин
 
ФИЗИКА – НОВИ ЛОГОС
„Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе.  Аутори: Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић. 940 дин
 
БИОЛОГИЈА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
БИОЛОГИЈА - уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић. 827,2 дин
 
ХЕМИЈА - КЛЕТ
„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Даринка Раденковић, Милош Раденковић. 750 дин
„Хемија 8”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за осми разред основне школе. Аутори: Даринка Раденковић, Милош Раденковић. 560 дин
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ИНФОТЕХНИКА
Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе. Аутор: Зоран Ферина. 660 дин
Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе . Аутор: Зоран Ферина. 990 дин
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – КЛЕТТ
1.„Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 860 дин
2.„Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 610 дин
  
ЦЕНА КОМПЛЕТА: 13.421,30 динараПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај