УџбенициУЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. године
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
,,ЕДУКА,
Српски језик 1 за први разред основне школе уџбенички комплет. ћирилица
Нови буквар - уџбеник за први разред основне школе    
Нови буквар - наставни листови за први разред основне школе    
Бранка Матијевић, Љиљана Видовић , Ранка Јанаћковић
Читанка за први  разред основне школе
Моња Јовић, мр Иван Јовић
решење: 650-02-00171/2018-07 од 25.04.2018
 
МАТЕМАТИКА                                     
,,ЕДУКА,
Математика 1а и Математика  1б,
уџбеник за први за први разред основне школе, ћирилица                         ,
Ивана Јухас                                                                        
решење: 650-02-00164/2018-07 од 27.04 .2018                                                   
 
СВЕТ ОКО НАС
,,ЕДУКА,
Свет око нас 1, уџбеник за први за први разред основне школе, ћирилица
Ивана Јухас         
решење: 650-02-00068/2018-07 од 16.04.2018
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
,,DATA STATUS,, Smart junior 1,
енглски језик за први за први разред основне школе 
уџбеник са електронским додатком   
Х. Мичел                 
решење: 650-02-00051/2017-07 од 26.04.2018

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК „ЕДУКА“
СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе; уџбенички комплет
Читанка, уџбеник за други разред основне школе, Марела Манојловић, Снежана Бабуновић
„Поуке о језику”, уџбеник за српски језик за други разред основне школе, Моња Јовић, Ивана Јухас
Латиница,  уџбеник за други разред основне школе, Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић
Радна свеска из српског језика за други разред основне школе, Марела Манојловић, Снежана Бабуновић
Решење: 650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – DATA STATUS”
Smart Junior 2, енглески језик за други разред основне школе; друга година учења, H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni,
Решење: 650-02-00021/2019-07 од 4.4.2019
 
МАТЕМАТИКА - „ЕДУКА”
Математика 2а и 2б , уџбеник за други разред основне школе; Ивана Јухас
Решење: 650-02-00180/2019-07 од 10.5.2019.
 
СВЕТ ОКО НАС – „ЕДУКА”
Свет око нас 2а и 2б, уџбеник за други разред основне школе (уџбеник из два дела); Марела Манојловић, Бранкица Ђурић
Решење: 650-02-00176/2019-07 од 21.5.2019.

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Водено огледало – Читанка за трећи разред основне школе. Аутори: Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић. 690 дин
Жубор речи – Поуке о језику за трећи разред основне школе. Аутори: Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић. 690 дин
Радна свеска – Српски језик за трећи разред основне школе. Аутори: Др Нада Тодоров и Софија Зарупски. 
 
МАТЕМАТИКА
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Математика за трећи разред основне школе (3а и 3б). Аутори: Светлана Јоксимовић и Бошко Влаховић. 
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Природа и друштво (3а и 3б) за трећи разред основне школе. Аутори: Вера Матановић, Бошко Влаховић, Светлана Јоксимовић и Милуника Ђурђевић.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Family and Friends 1 Class Book”, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом Аутор: Naomi Simmons 
Family and Friends 1 Workbook”, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска Аутор: Naomi Simmons
 
 УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Трешња у цвету – Читанка за четврти разред основне школе. Аутори: Др Нада Тодоров, Соња Цветковић и Миодраг Плавшић 
Поуке о језику за четврти разред основне школе. Аутори: Милован Б. Цветковић и др Борислав Првуловић 
Радна свеска – Српски језик за четврти разред основне школе. Аутори: Др Нада Тодоров и Софија Зарупски 
 
 
МАТЕМАТИКА
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе (4а и 4б). Аутори: Светлана Јоксимовић 
 
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе. Аутори: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић. 
Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе. Аутори: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић. 
 
 
MУЗИЧКА КУЛТУРА­
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са ЦД-ом У свету мелодија и стихова, музичка култура за четврти разред основне школе. Аутори: Мирјана Смрекар Станковић и Милован Б. Цветковић. 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом Аутор: Naomi Simmons 
Family and Friends 2 Workbook”, eнглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска Аутори: Naomi Simmons 
 УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. године 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
,,НОВИ ЛОГОС,    Чаролија стварања, читанка  за пети разред основне школе, ћирилица, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
од  27.04.2018.
Језичко благо  граматика за пети разред основне школе Светлана Слијепчевић
Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић                   
решење: 650-02-00165/2018-07 од  27.04.2018.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
,,THE ENGLISH BOOK,, Project 2,       
енглески језик за пети разред основне школе уџбенички комплет/уџбеник, радна свеска, аудио ЦД,  Toм Хачинсон,  Род Фрикер
решење: 650-02-00045/2018-07 од 27.04.2018.
 
ИСТОРИЈА
,,НОВИ ЛОГОС,,    Историја 5 - уџбеник са одабраним историјским  изворима за пети разред основне школе Др.Душко Лопандић Ивана Петровић
решење: 650-02-00174/2018-07 од 24.04.2018.
 
ГЕОГРАФИЈА
,,KLETT,, Географија 5 уџбеник за пети разред основне школе, Винко Ковачевић Мр Сања Топаловић
решење: 650-02-00058/2018-07 од 27.04.2018.
 
БИОЛОГИЈА
,,ГЕРУНДИЈУМ,,  Биологија 5 уџбеник за пети разред основне школе, др. Тијана Прибићевић, др. Томка Миљановић, Славица Нинковић
решење: 650-02-00102/2018-07 од 27.04.2018.
 
МАТЕМАТИКА
,,KLETT,, Maтематика уџбеник за пети разред основне школе, Небојша, Слађана Димитријевић Икодиновић
Mатематика збирка задатака за пети разред основне школе, Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
решење: 650-02-00170/2018-07 од 27.04.2018.
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
,,BIGZ školstvo,, Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе, Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић
решење: 650-02-00172/2017-07 од 30.01.2018.
 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
,,ЕДУКА,, Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет, уџбеник, материлај за конструкторско моделовање, Зоран Д. Лапчевић
решење: 650-02-00065/2018-07 од 25.04.2018.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ЕДУКА,, Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе, Јован Мрђеновачки
решење: 650-02-00081/2018-07 од 27.04.2018.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО,  Музичко 5, за пети разред основне школе, Јасмина Чолић, Мирјана Савов Стојановић
решење: 650-02-00204/2018-07 од 27.04.2018.
                              
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
,,КЛЕТТ,, Мagnet neu 1 немачки језик за пети разред основне школе уџбенички комплет/уџбеник, радна свеска, аудио ЦД  Ђорђо Мота, Весна Николовски
решење: 650-02-00028/2018-07 од 17.04.2018.

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - „НОВИ ЛОГОС”
уџбенички комплет:
Чаролија читања ‒Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Језичко благо – Граматика српског језика за шести разред основне школе, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
У потрази за језичким и књижевним благом – Радна свеска за српски језик и књижевност, Наташа Станковић Шошо, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Бошко Сувајџић
Решење: 650-02-00100/2019-07 од 21.5.2019.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - THE ENGLISH BOOK”
Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), аутор уџбеника Tom Hutchinson; аутори радне свеске: Tom Hutchinson, Rod Fricker
Решење: 650-02-00015/2019-07 од 11.4.2019.
 
ИСТОРИЈА - „ЕДУКА”
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; Александар Тодосијевић
Решење: 650-02-00047/2019-07 од 10.5.2019.
 
ГЕОГРАФИЈА- „KLETT”
Географија, уџбеник за шести разред основне школе; Тања Парезановић
Решење: 650-02-00117/2019-07 од 21.5.2019
 
БИОЛОГИЈА - ГЕРУНДИЈУМ”
Биологија за шести разред основне школе; Тихомир Лазаревић, мр Весна Миливојевић, др Тијана Прибићевић, др Томка Миљановић
Решење: 650-02-00051/2019-07 од 21.5.2019.
 
МАТЕМАТИКА - „KLETT”
Математика, уџбеник за шести разред основне школе; Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
Решење: 650-02-00120/2019-07 од 10.5.2019.
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; Милош Папић, Далибор Чукљевић
Решење: 650-02-00057/2019-07 од 9.5.2019.
  
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА - „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала); Аутори уџбеника: Мирослав Секулић, Зоран Луковић; аутори комплета материјала: Далибор Чукљевић, Милош Папић
Решење: 650-02-00111/2019-07 од 20.5.2019.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА - „KLETT”
Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Сања Филиповић
Решење: 650-02-00086/2019-07 од 11.4.2019.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА - „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић
Решење: 650-02-00060/2019-07 од 29.3.2019.
 
ФИЗИКА - „НОВИ ЛОГОС”
Физика , уџбеник са збирком задатака и  лабораторијским вежбама за шести разред основне школе;
Александар Кандић, Горан Попарић
Решење: 650-02-00108/2019-07 од 21.5.2019.
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК - „KLETT”
Wir Neu 2, немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД), Ђорђо Мота, Драгана Боос
Решење: 650-02-00082/2019-07 од 4.4.2019.УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЛЕТТ
„Ризница речи”. Аутор: Наташа Станковић Шошо. 
„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар.
Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик за седми разред основне школе. Аутори: Весна Ломпар, Наташа Станковић Шошо.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- НОВИ ЛОГОС
„English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник. Аутори: Ben Wetz, Diana Pye. 
English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска и ЦД. Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring. 
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА – ЕДУКА
Ликовна култура за седми разред основне школе. Аутори: Зоран Игњатовић и Драган Ђорђевић.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС
„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан. 
 
ИСТОРИЈА – КЛЕТТ
„Историја 7”, уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Бранка Бечановић, Јелена Јеврић, Звездана Петровић. 
 
ГЕОГРАФИЈА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Уџбеник за седми разред основне школе. Аутор: Милутин Тадић. 
 
МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ
Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе. Аутори: др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Наташа А. Бaбачев. 
 
ФИЗИКА – НОВИ ЛОГОС
„Физика 7”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за седми разред основне школе. Аутори: Душко Латас, Антун Балаж . 
 
БИОЛОГИЈА – БИГЗ
Биологија 7, уџбеник. Аутори: Наталија Букуров, Калина Младеновић Пауновић. 
Биологија 7, радна свеска. Аутори: Гордана Вукобратовић, Неда Радисављевић. 
 
ХЕМИЈА - КЛЕТ
„Хемија 7”, уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Ивана Вуковић, Аника Влајић. 
„Хемија 7”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за седми разред основне школе. Аутори: Ивана Вуковић, Аника Влајић. 
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ЕДУКА
Техничко и информатичко образовање уџбеник за седми разред основне школе. Аутори: Др Драган Голубовић. 
Материјал за конструкторско обликовање за 7. разред - уџбенички материјал Техничко и информатичко образовање - Конструктор УК7, ОК7 - механизам и машине за 7. разред основне школе, са упутством за коришћење збирке материјала. Аутори: Др Драган Голубовић и Небојша Голубовић. 
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – КЛЕТТ
„Wir 3”, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења и ЦД Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 
„Wir 3”, немачки језик за седми разред основне школе, радна свеска за трећу годину учења. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 
  УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. године
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЛЕТТ
„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе. Аутори: Зорица Несторовић, Златко Грушановић. 
„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар. 
„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе. Аутори: Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић. 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- НОВИ ЛОГОС
„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник. Аутори: Ben Wetz, Diana Pye. 
„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД. Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring. 
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА – ЕДУКА
Ликовна култура за осми разред основне школе. Аутори: Драган Ђорђевић и Зоран Игњатовић. 
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
МУЗИЧКА КУЛТУРА - уџбеник са електронским аудио додатком за осми разред основне школе. Аутори: Гордана Стојановић, Милица Рајчевић. 
 
ИСТОРИЈА – КЛЕТТ
„Историја”, уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић. 
 
ГЕОГРАФИЈА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
ГЕОГРАФИЈА - уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе. Аутори: Србољуб Стаменковић, Драгица Гатари. 
 
МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе . Аутори: др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Веселинка Љ. Милетић. 
 
ФИЗИКА – НОВИ ЛОГОС
„Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе.  Аутори: Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић. 
 
БИОЛОГИЈА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
БИОЛОГИЈА - уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић. 
 
ХЕМИЈА - КЛЕТ
„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Даринка Раденковић, Милош Раденковић. 
„Хемија 8”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за осми разред основне школе. Аутори: Даринка Раденковић, Милош Раденковић. 
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ИНФОТЕХНИКА
Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе. Аутор: Зоран Ферина. 
Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе . Аутор: Зоран Ферина. 
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – КЛЕТТ
1.„Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 
2.„Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 
  Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај