УџбенициУЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021. године – НОВО !!!
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Буквар за први разред основне школе, Наставни листови уз Буквар
Сања Кондић, Лидија Голић, Наташа Цветковић
Читанка за први разред основне школе
Валерија Јaнићијевић, Бојан Марковић, Јована Бонџић
650-02-00185/2018-07 од 27.4.2018.
 
МАТЕМАТИКА
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Математика 1, уџбеник за први разред основне школе (први и други део)
Математика 1, радна свеска за први разред основне школе (први и други део)
Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић
650-02-00393/2018-07 од 8.2.2019.
 
СВЕТ ОКО НАС
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);
Марија Вујовић, Драгана Златић
650-02-00186/2018-07 од 23.4.2018.
 
MУЗИЧКА КУЛТУРА­
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе;
Маја Обрадовић
650-02-00374/2018-07 од 24.1.2019.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
DATA STATUS
Smart junior 1, енглски језик за први за први разред основне школе  уџбеник са електронским додатком   
Х. Мичел                 
650-02-00051/2017-07 од 26.04.2018


 


УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021. године – НОВО !!!
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе; уџбенички комплет;
Читанка, уџбеник за други разред основне школе
Маја Димитријевић
Српски језик, уџбеник за други разред основне школе
Вишња Мишић, Владимир Вукомановић Растегорац
Радна свеска, српски језик за други разред основне школе
Маја Димитријевић, Вишња Мишић, Владимир Вукомановић Растегорац
Латиница, уџбеник за други разред основне школе
Владимир Вукомановић Растегорац, Вишња Мићић
650-02-00163/2019-07 од 21.5.2019.
 
МАТЕМАТИКА
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе (први и други део)
Математика 2 , радна  свеска за други разред основне школе  (први и други део)
уџбенички комплет
Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић
650-02-00165/2019-07 од 21.5.2019.
 
СВЕТ ОКО НАС
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;
Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; уџбенички комплет;
Драгана Златић, Марија Вујовић
650-02-00166/2019-07 од 21.5.2019.
 
MУЗИЧКА КУЛТУРА­
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;
Маја Обрадовић
650-02-00164/2019-07 од 21.5.2019.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
DATA STATUS
Smart Junior 2, енглески језик за други разред основне школе; друга година учења
H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni,
650-02-00021/2019-07 од 4.4.2019.
 УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021. године – НОВО !!!
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
СРПСКИ ЈЕЗИК 3 за трећи разред основне школе; уџбенички комплет
Читанка 3, Српски језик за трећи разред основне школе
Маја Димитријевић
Граматика 3, Српски језик за трећи разред основне школе
Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац
650-02-00360/2019-07 од 3.12.2019.
 
МАТЕМАТИКА
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе
Математика 3, радна свеска  за трећи разред основне школе; уџбенички комплет
Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић
650-02-00419/2019-07 од 30.12.2019.
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део)
Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Љиљана Инђић
650-02-00432/2019-07 од 10.1.2020.
 
MУЗИЧКА КУЛТУРА­
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе
Маја Обрадовић
650-02-00385/2019-07 од 25.11.2019.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
DATA STATUS
Smart Junior 3, енглески језик за трећи разред основне школе
уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)
H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni
650-02-00450/2019-07 од 4.2.2020
 
 
 
 
УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021. године
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Трешња у цвету – Читанка за четврти разред основне школе. Аутори: Др Нада Тодоров, Соња Цветковић и Миодраг Плавшић 
650-02-00248/2008-06/02
Поуке о језику за четврти разред основне школе. Аутори: Милован Б. Цветковић и др Борислав Првуловић
650-02-00248/2008-06/03
Радна свеска – Српски језик за четврти разред основне школе. Аутори: Др Нада Тодоров и Софија Зарупски 
650-02-00247/2008-06/19
  
МАТЕМАТИКА
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе (4а и 4б). Аутори: Светлана Јоксимовић 
650-02-00248/2008-06/14
  
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе. Аутори: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић. 
650-02-358/2013-06
Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе. Аутори: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић. 
650-02-358/1/2013-06
  
MУЗИЧКА КУЛТУРА­
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“
Уџбеник са ЦД-ом У свету мелодија и стихова, музичка култура за четврти разред основне школе. Аутори: Мирјана Смрекар Станковић и Милован Б. Цветковић. 
650-02-00248/2008-06/19
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИЗДАВАЧКА КУЋА НОВИ ЛОГОС
Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом Аутор: Naomi Simmons 
Family and Friends 2 Workbook”, eнглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска Аутори: Naomi Simmons 
650-02-195/2012-06 од 22.10.2012. 


УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021. године 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
,,НОВИ ЛОГОС,    Чаролија стварања, читанка  за пети разред основне школе, ћирилица, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
од  27.04.2018.
Језичко благо  граматика за пети разред основне школе Светлана Слијепчевић
Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић                   
650-02-00165/2018-07 од  27.04.2018.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
,,THE ENGLISH BOOK,, Project 2,       
енглески језик за пети разред основне школе уџбенички комплет/уџбеник, радна свеска, аудио ЦД,  Toм Хачинсон,  Род Фрикер
650-02-00045/2018-07 од 27.04.2018.
 
ИСТОРИЈА
,,НОВИ ЛОГОС,,    Историја 5 - уџбеник са одабраним историјским  изворима за пети разред основне школе Др.Душко Лопандић Ивана Петровић
650-02-00174/2018-07 од 24.04.2018.
 
ГЕОГРАФИЈА
,,KLETT,, Географија 5 уџбеник за пети разред основне школе, Винко Ковачевић Мр Сања Топаловић
650-02-00058/2018-07 од 27.04.2018.
 
БИОЛОГИЈА
,,ГЕРУНДИЈУМ,,  Биологија 5 уџбеник за пети разред основне школе, др. Тијана Прибићевић, др. Томка Миљановић, Славица Нинковић
650-02-00102/2018-07 од 27.04.2018.
 
МАТЕМАТИКА
,,KLETT,, Maтематика уџбеник за пети разред основне школе, Небојша, Слађана Димитријевић Икодиновић
Mатематика збирка задатака за пети разред основне школе, Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
650-02-00170/2018-07 од 27.04.2018.
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
,,BIGZ školstvo,, Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе, Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић
650-02-00172/2017-07 од 30.01.2018.
 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
,,ЕДУКА,, Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет, уџбеник, материлај за конструкторско моделовање, Зоран Д. Лапчевић
650-02-00065/2018-07 од 25.04.2018.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ЕДУКА,, Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе, Јован Мрђеновачки
650-02-00081/2018-07 од 27.04.2018.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО,  Музичко 5, за пети разред основне школе, Јасмина Чолић, Мирјана Савов Стојановић
650-02-00204/2018-07 од 27.04.2018.
                              
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
,,КЛЕТТ,, Мagnet neu 1 немачки језик за пети разред основне школе уџбенички комплет/уџбеник, радна свеска, аудио ЦД  Ђорђо Мота, Весна Николовски
650-02-00028/2018-07 од 17.04.2018. 
 
УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021. године – само неки уџбеници су нови
 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - „НОВИ ЛОГОС”
уџбенички комплет:
Чаролија читања ‒Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Језичко благо – Граматика српског језика за шести разред основне школе, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
У потрази за језичким и књижевним благом – Радна свеска за српски језик и књижевност, Наташа Станковић Шошо, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Бошко Сувајџић
650-02-00100/2019-07 од 21.5.2019.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - „THE ENGLISH BOOK”
Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), аутор уџбеника Tom Hutchinson; аутори радне свеске: Tom Hutchinson, Rod Fricker
650-02-00015/2019-07 од 11.4.2019.
 
ИСТОРИЈА – НОВО !!!
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Данијела Ћирковић
650-02-00479/2019-07 од 4.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА – НОВО !!!
KLETT
Географија, уџбеник за шести разред основне школе
Тања Парезановић
650-02-00117/2019-07 од 21.5.2019.

БИОЛОГИЈА – НОВО !!!
ГЕРУНДИЈУМ
Биологија за шести разред основне школе
Тихомир Лазаревић, мр Весна Миливојевић, др Тијана Прибићевић, др Томка Миљановић
650-02-00051/2019-07 од 21.5.2019.

МАТЕМАТИКА - „KLETT”
Математика, уџбеник за шести разред основне школе; Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
650-02-00120/2019-07 од 10.5.2019.
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; Милош Папић, Далибор Чукљевић
650-02-00057/2019-07 од 9.5.2019.
  
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – НОВО !!!
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО 
Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала)
Мирослав Секулић, Зоран Луковић;
аутори комплета материјала: Далибор Чукљевић, Милош Папић
650-02-00111/2019-07 од 20.5.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА - „KLETT”
Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Сања Филиповић
650-02-00086/2019-07 од 11.4.2019.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА - „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић
650-02-00060/2019-07 од 29.3.2019.
 
ФИЗИКА - „НОВИ ЛОГОС”
Физика , уџбеник са збирком задатака и  лабораторијским вежбама за шести разред основне школе;
Александар Кандић, Горан Попарић
650-02-00108/2019-07 од 21.5.2019.
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – НОВО !!!
KLETT
Magnet Neu 2, немачки језик за шести разред основне школе друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два компакт диска)
Ђорђо Мота, Весна Николовски
650-02-00084/2019-07 од 4.4.2019.
  
УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021. године – НОВО !!!
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
НОВИ ЛОГОС
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет
Чаролија стварања, Читанка за српски језик  и књижевност за седми разред основне школе
Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Језичко благо, Граматика за седми разред основне школе
Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
У потрази за језичким и књижевним благом, Радна свеска за српски језик и књижевност за седми разред основне школе
Наташа Станковић Шошо, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Бошко Сувајџић
650-02-00591/2019-07 од 28.1.2020.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
THE ENGLISH BOOK
Project 4, Serbiан editon,  енглески језик за седми  разред основне школе; седма година учења;
уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)
Tom Hutchinson
650-02-00503/2019-07 од 4.2..2020.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе
Катарина Трифуновић
650-02-00357/2019-07 од 18.11.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе
Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић
650-02-00403/2019-07 од 12.12.2019.

ИСТОРИЈА
ГЕРУНДИЈУМ
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Александар Растовић, др Предраг М. Вајагић, Бранка Бечановић, Бојана Лазаревић
650-02-00554/2019-07 од 24.2.2020.
 
   
ГЕОГРАФИЈА
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија 7 за седми разред основне школе
Милутин Тадић
650-02-00611/2019-07 од 5.2.2020.
 
ФИЗИКА
НОВИ ЛОГОС
Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе
Милена Богдановић, Александар Кандић, Горан Попарић
Физика 7,  збирка задатака за седми разред основне школе; уџбенички комплет
Братислав Јовановић, Срђан Зрнић
650-02-00578/2019-07 од 5.2.2020.
 
МАТЕМАТИКА
KLETT
Математика, уџбеник за седми разред основне школе
Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; уџбенички комплет
Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
650-02-00536/2019-07 од 20.1.2020.
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Информатика и рачунарство за седми разред основне школе
Милош Папић, Далибор Чукљевић
650-02-00363/2019-07 од 16.12.2019.
  
БИОЛОГИЈА
ГЕРУНДИЈУМ
Биологија 7 за седми разред основне школе
Весна Миливојевић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић, Тијана Прибићевић
650-02-00553/2019-07 од 13.2.2020.

ХЕМИЈА
KLETT
Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе
Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе; уџбенички комплет
Незрина Миховић, Милош Козић, Невена Томашевић, Драгица Крвавац, Милан Младеновић
650-02-00599/2019-07 од 5.2.2020


ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
НОВИ ЛОГОС
Техника и технологија за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање са упутством);
Аутори уџбеника: Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Иван Палинкаш.
Аутори збирке материјала: Иван Ђисалов, Драган Урошевић.
650-02-00464/2019-07 од 12.2.2020.
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
KLETT
Magnet neu 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа  година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)
Ђорђо Мота, Весна Николовски
650-02-00528/2019-07 од 30.12.2019.

  
 
 
 
 
 
УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021. године
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЛЕТТ
„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе. Аутори: Зорица Несторовић, Златко Грушановић. 
650-02-173/2012-06, 2013-02-13
„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе. Аутор: Весна Ломпар. 
650-02-246/2010-06, 2010-07-22
„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе. Аутори: Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић.
650-02-00874/2010-06, 2011-01-27 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- НОВИ ЛОГОС
„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник. Аутори: Ben Wetz, Diana Pye. 
650-02-186/2012-06 пд 22.10.2012
„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД. Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring. 
650-02-186/1/2012-06 пд 22.10.2012.

ЛИКОВНА КУЛТУРА – ЕДУКА
Ликовна култура за осми разред основне школе. Аутори: Драган Ђорђевић и Зоран Игњатовић. 
650-02-00506/2011-06, 2012-03-06 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
МУЗИЧКА КУЛТУРА - уџбеник са електронским аудио додатком за осми разред основне школе. Аутори: Гордана Стојановић, Милица Рајчевић. 
650-02-00221/2010-06, 2010-06-30 

ИСТОРИЈА – КЛЕТТ
„Историја”, уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић. 
650-02-0036/2010-06, 2010-07-21 

ГЕОГРАФИЈА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
ГЕОГРАФИЈА - уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе. Аутори: Србољуб Стаменковић, Драгица Гатари. 
650-02-00198/2010-06, 2010-07-21
 
МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе . Аутори: др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Веселинка Љ. Милетић. 
650-02-00240/2010-06, 2010-07-21

ФИЗИКА – НОВИ ЛОГОС
„Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе.  Аутори: Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић. 
650-02-00330/2010-06, 2010-09-16 

БИОЛОГИЈА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
БИОЛОГИЈА - уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић. 
650-02-223/2010-06, 2010-07-21 

ХЕМИЈА - КЛЕТ
„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе. Аутори: Даринка Раденковић, Милош Раденковић. 
650-02-242/2012-06, 2013-01-28
„Хемија 8”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за осми разред основне школе. Аутори: Даринка Раденковић, Милош Раденковић. 
650-02-243/2012-06, 2013-01-28
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ИНФОТЕХНИКА
Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе. Аутор: Зоран Ферина.
650-02-78/2012-06, 2013-04-24 
Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе . Аутор: Зоран Ферина. 
650-02-249/2014-06, 2014-11-18
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – КЛЕТТ
1.„Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 
650-02-00248/2010-06
2.„Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења. Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос. 
650-02-00248/2010-06Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај