ИНКЛУЗИЈА

 


ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ - КОРАК ПО КОРАК

Преглед поступака које су образовне институције дужне да спроведу, према Закону о основама система образовања и васпитања, чл. 77 и чл. 98, као и на основу Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
ЧИТАЈ ДАЉЕ


ПРИРУЧНИК  ЗА ИНКЛУЗИВНИ РАД ШКОЛЕ
УВОД У ИНКЛУЗИЈУ
ЗБИРКА ПРИМЕРА ДОБРЕ ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ
ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ КОЈОЈ ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ КОЈОЈ ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ПРИРУЧНИК ЗА РАД ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ ИЛИ УЧЕНИКУ


ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПИСАЊЕ
ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА
 
ПРИРУЧНИК ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ


 


ОСТАЛИ ТЕКСТОВИ:

Процена нивоа потребне подршке

Упутство за писање педагошког профила

Врсте подршки у образовању

Проучавање ученика са аутизмом - приручник

Опште препоруке за рад са децом са сметњама у развоју

Инклузија - примери добре праксе

Текстови о инклузији

ОБРАСЦИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН

 

 


 

 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај