Уџбеници

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ОД  I – IV РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ
 
1. РАЗРЕД

Сви одабрани уџбеници су издавачке куће ,,ЕДУКА“

СРПСКИ ЈЕЗИК

НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Читанка за први разред основне школе
 
Издавачка кућа „ Едука“,
Моња Јовић
Мр Иван Јовић
 650- 02- 00171/ 2018- 07.
Занимљиви буквар са налепницама 1а-  радни уџбеник за први разред основне школе
 
Занимљиви буквар са налепницама 1б- радни  уџбеник за први разред основне школе
 
Издавачка кућа „ Едука“,
Ивана Јухас
Јасмина Игњатовић
650- 02- 00179/ 2022- 07.
Радна свеска уз буквар и читанку – радна свеска за први разред основне школе
 
Издавачка кућа „ Едука“,
Ивана Јухас 1184- 1- 3/ 2018.
од 2.8.2018. године.
 
МАТЕМАТИКА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Математика 1а  – радни уџбеник за први разред основне школе
 
Математика 1б  – радни уџбеник за први разред основне школе
 
 
Издавачка кућа „ Едука“
Љиљана Вдовић
Бранка Матијевић
Ранка Јанаћковић
650-02-00193/2018-07.
 
СВЕТ ОКО НАС
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Свет око нас 1а – уџбеник за први разред основне школе
 
Свет око нас 1а – уџбеник за први разред основне школе
 
Издавачка кућа „ Едука“
Ивана Јухас 650-02-00381/2019 -07
 од 18.2.2019. године
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка сликовница – радни уџбеник са цд- ом за први разредосновне школе
 
Издавачка кућа „ Едука“
Мирјана Смекар Станковић
Соња Цветковић
650-02-00085/2018-07.
 
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Ликовна култура – уџбеник за први разред основне школе
 
Издавачка кућа „ Едука“
Марија Бузаши Марганић 650-02-00067/2018-07 од 27.4.2018. године
Поведи ме испод дуге1-
Блок практикум за ликовну културу у првом разреду основне школе 1
 
Издавачка кућа „ Едука“
Мирослав М. Маринковић
Надежда Драгичевић
284-3/2021. од 26.4.2021. године
 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ издавачка кућа ,,ЕДУКА’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Дигитални свет 1 – уџбеник за први разред основне школе
 
Издавачка кућа „ Едука“
Катарина Алексић, Катарина Вељковић 1743-2/2020
од 9.12.2020. године
  
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК издавачка кућа ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Family and friends-енглески језик за први разред основне школе Susan lannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.
 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ издавачка кућа ,,ЕДУКА’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Растимо – радна свеска за грађанско васпитање за први разред основне школе
 
Издавачка кућа „ Едука“
Наташа Марковић
Славица Вујић
1430-1-3/2018.
од 27.9.2018. године


 


2. РАЗРЕД ново !!!

Сви одабрани уџбеници су издавачке куће ,,ЕДУКА“

СРПСКИ ЈЕЗИК
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
ЧИТАНКА-уџбеник за други разред основне школе Марела  Манојловић
Снежана Бабуновић
650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.
ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ-уџбеник за српски језик за други разред основне школе Моња Јовић
Ивана Јухас
650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.
ЛАТИНИЦА-уџбеник за други разред основне школе Ивана Јухас
Јасмина Игњатовић
650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.
Радна свеска из српског језика-за други разред основне школе Марела Манојловић
Снежана Бабуновић
650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.
 Српски језик 2 , „Мудрица“ Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић 587-3/2019 од 05.06.2019.
 


 
МАТЕМАТИКА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
МАТЕМАТИКА 2а и 2буџбеник за други разред основне школе Весна Дрезгић
Бранкица Ђурић
Ана Икер
Сања Ђекић
650-02-00181/2019-07
Од 10.5.2019.
Математика 2 , „Мудрица“ Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић 1129-3/2019 од 25.7.2019.
 
СВЕТ ОКО НАС
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Свет око нас 2а и 2б– уџбеник за други разред основне школе Марела Манојловић
Бранкица Ђурић
650 – 02 -  00176/2019 – 07 од 21.5.2019.
Свет око нас 2. „Мудрица“ Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић 557-3/2019 од 15.05.2019.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка вртешка– музичка култура за други разред основне школе Мирјана Смрекар Станковић
Соња Цветковић
650 – 02 – 00170/2019 – 07 од 20.5.2019.
 
ДИГИТАЛНИ СВЕТ издавачка кућа ,,ЕДУКА’’ ново !!!
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Дигитални свет за други разред Катарина Алексић, Катарина Вељковић 650-02-00262/2021-07 од 30.11.2021
  
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК издавач ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Family and Friends, Starter, second edition енглески језик за други разред основнешколе Naomi Simmons 650 – 02 – 00026/2018 – 07 од 13.3.2019. 


 

3. РАЗРЕД

Сви одабрани уџбеници су издавачке куће ,,ЕДУКА “

СРПСКИ ЈЕЗИК
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
ЧИТАНКА – уџбеник за трећи разред основне школе Моња Јовић
Иван Јовић
650 – 02 – 00507/2019-07 од 17.1. 2020.
ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ - уџбеник за српски језик за трећи разред основне школе Весна Дрезгић
Ана Икер
650 – 02 – 00507/2019-07 од 17.1. 2020.
Радна свеска – Српски језик за трећи разред основне школе Моња Јовић,
Ивана Јухас
650 – 02 – 00507/2019-07 од 17.1. 2020.
Мудрица Српски језик 3, збирка задатака из српског језика за трећи разред основне школе Ивана Јухас,
Јасмина Игњатовић
476-3/2020 од 10.6.2020. године
 
МАТЕМАТИКА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Математика 3а и 3б – уџбеник за трећи разред основне школе Софија Зарупски
Бошко Влаховић
650-02 – 00602/2019 – 07 од 13.2.2020.
МудрицаМатематика 3, збирка задатака за трећи разред основне школе Ивана Јухас,
Јасмина Игњатовић
477-3/2020 од 5.6.2020. године    
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Природа и друштво 3– уџбеник за трећи разред основне школе Марела Манојловић,
Бранкица Ђурић
650 – 02 -  00505/2019 – 07 од 20.1.2010.
Природа и друштво 3 
радна свеска за трећи разред основне школе
Марела Манојловић,
Бранкица Ђурић
650 – 02 -  00505/2019 – 07 од 20.1.2010.
Мудрица  – збирка задатака за трећи разред одновне школе тестови Ивана Јухас,
Јасмина Игњатовић
478-3/2020 од 23.06. 2020.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка слагалица– музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе Мирјана Смрекар Станковић
Соња Цветковић
650 – 02 – 00522/2019 – 07 од 6.2.2020.
 
ДИГИТАЛНИ СВЕТ издавачка кућа ,,ЕДУКА’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Дигитални свет 3, уџбеник Катарина Алексић
Катарина Вељковић
650-02-00462/2022-07 од 11.1.2023. године
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК издавач ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Family and Friends 1, second edition- енглески језик за трећи разред основне школе ( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Naomi Simmons 650 – 02 – 00469/2019 – 07 од 27.1.2020.
 


4. РАЗРЕД

Сви одабрани уџбеници су издавачке куће ,,ЕДУКА“

СРПСКИ ЈЕЗИК
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
ЧИТАНКА – уџбеник за четврти разред основне школе Моња Јовић
Нада Тодоров
650 – 02 – 00386/2020-07 од 9.2. 2021.
ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ - уџбеник за српски језик за четврти разред основни школе Ивана Јухас
Јасмина Игњатовић
650 – 02 – 00386/2020-07 од 9.2. 2021.
Радна свеска – Српски језик – уџбеник за четврти разред основне школе Нада Тодоров
Стеванија Кеча
Ивана Јухас
Јасмина Игњатовић
650 – 02 – 00386/2020-07 од 9.2. 2021.
Мудрица Српски језик 4, збирка задатака из српског језика за трећи разред основне школе Ивана Јухас,
Јасмина Игњатовић
2069-3/2020 од 10.02.2021
 
МАТЕМАТИКА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Математика 4а и 4б – уџбеник за четврти разред основне школе Софија Зарупски 650-02 – 00305/2020 – 07 од 16.12.2020.
МудрицаМатематика 4, збирка задатака за трећи разред основне школе Ивана Јухас,
Јасмина Игњатовић
337-3/2021 од 25.06.2021. године
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Природа и друштво 4– уџбеник за четврти разред основне школе Биљана Вдовић
Бранка Матијевић
650 – 02 -  00347/2020 – 07 од 25.1.2021.
Природа и друштво 4–  радна свеска за четврти разред основне школе Биљана Вдовић
Бранка Матијевић
650 – 02 -  00347/2020 – 07 од 25.1.2021.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка култура  4– У свету мелодијe и стихова, за четврти разред основне школе Мирјана Смрекар Станковић
Соња Цветковић
650 – 02 – 00216/2020–07 од 13.11.2020.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК издавач  ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Family and Friends 2 - енглески језик за четврти разред основне школе ( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Naomi Simmons 650 – 02 – 00278/2020–07 од 11.12.2020.
 

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ОД V – VIII РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ
 

5. РАЗРЕД   ново !!!
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
,,НОВИ ЛОГОС“,    Чаролија стварања, читанка  за пети разред основне школе, ћирилица, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић 650-02-00165/2018-07 од  27.04.2018.
Језичко благо  граматика за пети разред основне школе Светлана Слијепчевић
Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић                   
650-02-00165/2018-07 од  27.04.2018.
У потрази за језичким и књижевним благом, радна свеска за пети разред основне школе Наташа Станковић Шошо, др Светлана Слијепчевић Бјеливук, Бошко Сувајџић 650-02-00165/2018-07 од  27.04.2018.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
,,THE ENGLISH BOOK“ Project 2,       
енглески језик за пети разред основне школе уџбенички комплет/уџбеник, радна свеска, аудио ЦД,  Toм Хачинсон,  Род Фрикер
650-02-00045/2018-07 од 27.04.2018.
 
ИСТОРИЈА
,,ВУЛКАН ЗНАЊЕ“    Историја за пети разред основне школе, Весна Димитријевић, 650-02-00394/2018-07
 
ГЕОГРАФИЈА
,,KLETT“ Географија 5 уџбеник за пети разред основне школе, Винко Ковачевић Мр Сања Топаловић
650-02-00058/2018-07 од 27.04.2018.
 
БИОЛОГИЈА
,,ЕДУКА“  Биологија 5 уџбеник за пети разред основне школе, Весна Сурчински Миковиловић, Марина Максић 650-02-00432/2018-07 од 9.5.2019
 
МАТЕМАТИКА
,,KLETT“ Maтематика уџбеник за пети разред основне школе, Бранислав Поповић,  Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић, 650-02-00170/2018-07 од 27.04.2018
Mатематика збирка задатака за пети разред основне школе
650-02-00170/2018-07 од 27.04.2018.
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
,,ВУЛКАН ЗНАЊЕ“ Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе, Милош Папић и Далибор Чукљевић, 650-02-00379/2018-07
 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
,,ВУЛКАН ЗНАЊЕ“ Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала), аутор уџбеника: Мирослав Секулић, Аутори комплета: Далибор Чукљевић и Милош Папић
650-02-00396/2018-07 од 06.03.2019. године 

ЛИКОВНА КУЛТУРА
„ЕДУКА“ Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе, Драган Ђорђевић, 650-02-00251/2021-07  од 28.01.2022. године
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
,,ВУЛКАН ЗНАЊЕ“,  Музичко 5, за пети разред основне школе, Јасмина Чолић, Мирјана Савов Стојановић
650-02-00204/2018-07 од 27.04.2018.
                              
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
,,КЛЕТТ“ Мagnet neu 1 немачки језик за пети разред основне школе уџбенички комплет/уџбеник, радна свеска, аудио ЦД  Ђорђо Мота, Весна Николовски
650-02-00028/2018-07 од 17.04.2018.
 
 
 
 6. РАЗРЕД
 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - „НОВИ ЛОГОС”
уџбенички комплет:
Чаролија читања ‒Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Језичко благо – Граматика српског језика за шести разред основне школе, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
У потрази за језичким и књижевним благом – Радна свеска за српски језик и књижевност, Наташа Станковић Шошо, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Бошко Сувајџић
650-02-00100/2019-07 од 21.5.2019.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - „THE ENGLISH BOOK”
Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), аутор уџбеника Tom Hutchinson; аутори радне свеске: Tom Hutchinson, Rod Fricker
650-02-00015/2019-07 од 11.4.2019.
 
ИСТОРИЈА
ВУЛКАН ЗНАЊЕ, Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Данијела Ћирковић
650-02-00479/2019-07 од 4.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА 
KLETT
Географија, уџбеник за шести разред основне школе
Тања Парезановић
650-02-00117/2019-07 од 21.5.2019.

БИОЛОГИЈА
ГЕРУНДИЈУМ
Биологија за шести разред основне школе
Тихомир Лазаревић, мр Весна Миливојевић, др Тијана Прибићевић, др Томка Миљановић
650-02-00051/2019-07 од 21.5.2019.

МАТЕМАТИКА - „KLETT”
Математика, уџбеник за шести разред основне школе; Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
650-02-00120/2019-07 од 10.5.2019.
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - ВУЛКАН ЗНАЊЕ
Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; Милош Папић, Далибор Чукљевић
650-02-00057/2019-07 од 9.5.2019.
  
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
ВУЛКАН ЗНАЊЕ
Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала)
Мирослав Секулић, Зоран Луковић;
аутори комплета материјала: Далибор Чукљевић, Милош Папић
650-02-00111/2019-07 од 20.5.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Сања Филиповић
650-02-00086/2019-07 од 11.4.2019.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА - ВУЛКАН ЗНАЊЕ
Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић
650-02-00060/2019-07 од 29.3.2019.
 
ФИЗИКА - „НОВИ ЛОГОС”
Физика , уџбеник са збирком задатака и  лабораторијским вежбама за шести разред основне школе;
Александар Кандић, Горан Попарић
650-02-00108/2019-07 од 21.5.2019.
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
KLETT
Magnet Neu 2, немачки језик за шести разред основне школе друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два компакт диска)
Ђорђо Мота, Весна Николовски
650-02-00084/2019-07 од 4.4.2019.
 
 
 
 7. РАЗРЕД
 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7, за седми разред основне школе, уџбенички комплет, ћирилица  ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Чаролија стварања, Читанка за српски језик и књижевност за седми разред основне школе Наташа Станковић Шошо
Бошко Сувајџић
 
Језичко благо
Граматика за седми разред основне школе
Светлана Слијепчевић Бјеливук
Наташа Станковић Шошо
Бошко Сувајџић
650-02-00591/2019-07 од 28.1.2020.
У потрази за језичким и књижевним благом,
Радна свеска за српски језик и књижевност за седми разред основне школе
Наташа Станковић Шошо
Светлана Слијепчевић Бјеливук
Бошко Сувајџић
 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ,,ТHE ENGLISH BOOK’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Project 4, Serbian edition,
Eнглески језик за седми разред основне школе,
седма година учења, уџбенички комплет, уџбеник и радна свеска
Tom Hutchinson 650 – 02 -  00503/2019 – 07 од 4.2.2020.
 
ИСТОРИЈА  ,,ГЕРУНДИЈУМ’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Историја 7,
Уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Александар Растовић
Др Предраг М. Вајагић
Бранка Бечановић
Бојана Лазаревић
650 – 02 – 00554/2019 – 07 oд 24.2.2020.
 
ГЕОГРАФИЈА ,,KLETT’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе Тања Плазинић 650 – 02 – 00620/2019-07 од 28.2. 2020.
 
БИОЛОГИЈА ,,ГЕРУНДИЈУМ’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Биологија 7,
За седми разред основне школе
Весна Миливојевић
Томка Миљановић
Тихомир Лазаревић
Тијана Прибићевић
650 – 02 – 00553/2019-07
од 13.2.2020.
 
МАТЕМАТИКА ВУЛКАН ЗНАЊЕ
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Математика 7,
Уџбеник са збирком задатака за седми разред основне школе
Оливера Тодоровић 650 – 02 -  00331/2020 – 07 од 28.1.2021.
 
ФИЗИКА ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Физика 7,
уџбеник за седми разред основне школе
Милена Богдановић
Александар Кандић
Горан Попaрић
650-02-00578/2019-07 од 5.2.2020.
Физика 7,
збирка задатака за седми разред основне школе
Братислав Јовановић
Срђан Зрнић
 
 
ХЕМИЈА ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Хемија 7,
Уџбеник за седми разред основне школе
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
650 – 02 – 00579/2019 – 07 од 4.2.2020.
Хемија 7,
Лабораторијске вежбе са задацима са седми разред основне школе
   
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ВУЛКАН ЗНАЊЕ
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Информатика и рачунарство,
За седми разред основне школе
Милош Папић
Далибор Чукљевић
650-02-00363/2019-07 од 16.12.2019.
  
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  ВУЛКАН ЗНАЊЕ
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Техника и технологија,
За седми разред основне школе;
Уџбенички комплет-уџбеник и комплет материјала.
Аутори уџбеника
Зоран Луковић
Раде Марковић
 
Аутори комплета материјала
Далибор Чукљевић
Милош Папић
650-02-00278/2021-07 од 21.01.2022.
 
ЛИКОВНА  КУЛТУРА  ВУЛКАН ЗНАЊЕ
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Ликовна култура 7,уџбеник за седми разред основне школе Катарина Трифуновић 650 – 02 – 00357/2019– 07 од 18.11.2019.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА ВУЛКАН ЗНАЊЕ
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе Јасмина Чолић
Маријана Савов Стојановић
650-02-00403/2019-07 од 12.12.2019.
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  ,,КLETT’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА    АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Magnet neu 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења,уџбенички комплет , уџбеник и радна свеска. Ђорђо Мота
Весна Николовски
650-02 – 00528/2019 – 07 од 30.12.2019.
  
 
 
8. РАЗРЕД
 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ВУЛКАН ЗНАЊЕ
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Читанка Александар Јерков, Катарина Колаковић и Анђелка Петровић 650-02-00097/2020-07 од 11.09.2020.
Граматика српског језика за осми разред основне школе Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов 650-02-00097/2020-07 од 11.09.2020.
Радна свеска за српски језик и књижевност за осми разред основне школе Катарина Колаковић, Анђелка Петровић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов 650-02-00097/2020-07 од 11.09.2020.
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ,,ТHE ENGLISH BOOK’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Project 5,
Serbian edition,
Енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења;
 уџбенички комплет-уџбеник и радна свеска
Тom Hutchinson 650-02-00338/2020-07 од 5.1.2021.
 
ИСТОРИЈА ВУЛКАН ЗНАЊЕ
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима  за осми разред основне школе  
Весна Димитријевић
650-02-00313/2020-07 од 11.2.2021.
 
ГЕОГРАФИЈА ,,KLETT’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе  
Тања Плазинић
650-02-00258/2020-07 од 1.2.2021.
 
БИОЛОГИЈА ,,ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе Ана Пауновић
Маја Срдић
Тамара Бајчета
650-02-00383/2020-07 од 28.1.2021.
 
МАТЕМАТИКА ВУЛКАН ЗНАЊЕ
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Математика 8, уџбеник са збирком задатака за осми разред основне школе; Оливера Тодоровић,
Верица Марковић
650-02-00390/2020-07 од 24.2.2021
 
ФИЗИКА ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Физика 8, уџбеник са збирком задатака и лабораториским вежбама за осми разред основне школе Душан Поповић
Милена Богдановић
Александар Кандић
650-02-00254/2020-07 од 20.11.2020.
Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе, уџбенички комплет    
 
ХЕМИЈА ,,НОВИ ЛОГОС’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе Татјана Недељковић 650-02-00273/2020-07 од 11.12.2020.
Хемија 8, лабораторијске вежбе са збирком  задатака за осми разред основне школе; уџбенички комплет    
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ВУЛКАН ЗНАЊЕ
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе Милош Папић,
Далибор Чукљевић
650-02-00250/2020-07 од 17.12.2021.
 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  ВУЛКАН ЗНАЊЕ
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет-уџбеник и комплет материјала. Аутор уџбеника
Дубравка Петровић
 
Аутори комплета материјала:
Далибор Чукљевић
Милош Папић
 650-02-00277/2021-07 од 21.01.2022.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА ВУЛКАН ЗНАЊЕ
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Ликовна култура 8,
Уџбеник за осми разред основне школе
Катарина Трифуновић 650-02-00277/2021-07 од 21.19.2022.
 
ВУЛКАН ЗНАЊЕ ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе Јасмина Чолић
Александра Хаџи-Ђорђевић
650-02-00171/2020-07 од 26.10.2020.
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ,,КЛЕТТ’’
НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА
Маgnet neu 4,
Немачки јазик за осми разред основне школе,други страни језик,четврта година учења, уџбенички комплет-uџбеник и радна свеска
Ђорђо Мота
Весна Николовски
650-02-00251/2020-07 од 9.12.2020.
 

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај