Четврта обнова статуса Еко школа

Ове школске године добили смо сертификат о четвртој  обнови сатуса међународне Еко-школе.Статус се обанвља  на две године, на основу активности које се спроводи  школа у школи  и локланој заједници.Заступник програма Еко-школа у РСрбији је организација АОР ,струковно удружење које се на националном ниову бави питањима очувања животне средине.Програм је заступљен у преко педесет земаља света и спроводи се по истим принцима.На овај начин смо део међународен мреже Еко-школа са којима можемо да развијамо сарадњу.
                                                                                                      Марина Максић

Сертификат Еко ШколаПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај