Стручно усавршавање

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Модерна школа подразумева коришћење савремене наставне технологије, као и уношење многобројних  иновација у наставни процес. Да би се остварила таква визија савремене, модерне  школе неопходно је стицање нових знања и вештина - непрекидно усавршавање наставника.

Наставници и стручни сарадници, дужни су да се стално стручно усавршавају. Начин, облици и временски оквир усавршавања прописан је Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника... (текст педагога) 
ЧИТАЈ ДАЉЕ 

ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА

ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА

(ДРУГО ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ)

 
  Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску  2014/2015


        

ГОДИШЊИ ПЛАН ЛИЧНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА


ЕВИДЕНЦИОНИ  ЛИСТ  О  СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ 
 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  КРОЗ ГРАФИЧКЕ ПРИКАЗЕ

АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ
ДУЖНОСТИ НАСТАВНИКА
СТРУКТУРА 120 БОДОВА

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај